Chú ý :

Đăng ký tài khoản Ingame ngay mục đăng nhập

Máy Chủ: Sài Gòn

Open: 19h 01/06/2024

Máy Chủ: GAME PLAY

EXP: 5000 , DROP: 40%

Custom Mix

EXP 5000 , DROP 40%