Chú ý :

Đăng ký tài khoản Ingame ngay mục đăng nhập

Máy Chủ: GAME PLAY

Open: 10h 19/05/2024

Máy Chủ: Custom Mix

EXP: 5000 , DROP: 40%

CHƯA RA MẮT

EXP 5000 , DROP 40%